Odas odpady

Vítejte na stránkách společnosti ODAS

Čím se zabýváme?

Pro obce:

  • sběr a svoz komunálního odpadu od obcí
  • nakládání s nebezpečným odpadem formou mobilních sběru či provozováním sběrných dvorů
  • sběr a svoz předseparovaných složek KO (papír, sklo, plasty)
  • svoz velkoobjemových odpadù a odpadů ze zeleně formou velkoobjemových kontejnerů

Pro firmy:

  • navržení systému nakládání s odpady v souladu s platným zákonodárstvím
  • provozování celého navrženého systému
  • sběr, svoz a využití popřípadě odstranění odpadů kategorie O i N
  • evidenci odpadů, právní pomoc v odpadovém hospodářství

Nabídka práce - pracovník na bioplynovou stanici - více informací v aktualitách

Více o našich službách zde

Aktuální informace o firmě zde

Aktuality

Fotografie z fotokoutku ze Dne otevřených dveří ZDE

Kontakt

Adresa:
náměstí Republiky 61/20
Ždár nad Sázavou
591 01

Telefonní kontakt:
566 624 301
    (provozní kancelář)
566 622 559
    (ekonomický úsek)
více kontaktů zde